Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Voorschriften

Voorschriften golfbaan De Zeeuwsche Middelburg

Toegang tot de baan
Het gebruik van de baan is voorbehouden aan spelers met een geldig:
1. EGA/NGF-Handicapbewijs, of
2. Golfvaardigheidsbewijs, of
3. Baanpermissie De Zeeuwsche

Alle spelers moeten in het bezit zijn van een geldig speelrechtbewijs, in de vorm van een juist bedrukte scorekaart. Zij moeten deze op elk moment op de baan ter controle kunnen overleggen. Alle spelers moeten in het bezit zijn van een golftas en clubs.

Spelers dienen de kledingvoorschriften in acht te nemen. Spelers dienen op de baan golfschoenen te dragen. Het is verboden om met driving range ballen in de baan te spelen.

Kledingvoorschriften
De dames dragen shirts met mouw of kraag, dus geen singlets. De heren dragen shirts met mouw én kraag, dus geen T-shirts. Bermuda’s zijn toegestaan, sportbroeken niet. Golfschoenen mét sokken verplicht op de baan.

Spelen
Starten kan alleen op die tijd en op die tee zoals op de voorbedrukte scorekaart is aangegeven, tenzij de starter daar anders over beslist. Groepen kunnen niet eigenmachtig opsplitsen. Dit kan alleen op verzoek van de marshal of starter. De maximale speeltijd per ronde van 18 holes bedraagt 4 uur en 20 minuten.

Om de doorstroming te bevorderen
Wees 10 minuten voor uw starttijd aanwezig op de tee. Walk the clock! Speelt u 18 holes? Houd u aan de doorkomsttijd die op uw scorekaart staat vermeld. Houdt de groep vóór u bij, blijf niet alleen de groep achter u voor. Volg te allen tijde de aanwijzingen op van de marshal en starter. Bij drukte worden flights aangevuld tot 4-ballen.

No-show
Geboekte startplaatsen moeten minimaal 12 uur van tevoren geannuleerd worden. Nadien wordt deze boeking als no-show bestempeld. Bij het niet tijdig annuleren van gereserveerde plaatsen waarvan de namen niet bekend zijn, worden deze beschouwd als no-show voor de hoofdboeker. Leden en bedrijfsleden kunnen vanaf de derde keer no-show de greenfeeprijs in rekening gebracht krijgen. Voor greenfeespelers kan elke no-show in rekening gebracht worden.

Etiquette
Wees voorzichtig met de mede-baangebruikers: Volg de officiële regels en gedragsregels. Sla nooit als dit gevaar op kan leveren voor anderen. Baanpersoneel heeft te allen tijde voorrang. Wacht op hun teken dat u mag slaan alvorens dit te doen.

Wees voorzichtig met de baan:
1. Leg uitgeslagen plaggen terug en maak geen oefenswings op de tee.
2. Repareer uw pitchmark op de green.
3. Hark bunkers na het spelen goed egaal aan.
4. Rij nooit met uw karretje of buggy over de tee, de green of de surrounding van de green heen.
5. Voorkom schade aan de greens door de vlaggenstok of spikes.

Houdt u aan de bewegwijzering in de baan. Blijf zo veel mogelijk op de paden en wegen. Het gebruik van mobiele telefoons is alleen toegestaan in geval van nood.

Sancties
Het niet naleven van de local rules kan leiden tot tijdelijke of permanente ontzegging van de toegang tot de baan en de oefenfaciliteiten.

Aansprakelijkheid
Bezoekers en gebruikers zijn aansprakelijk voor alle schade, van welke aard dan ook, die door toedoen of nalatigheid van henzelf, of degene voor wie zij aansprakelijk zijn, wordt veroorzaakt. Zij zijn gehouden om De Zeeuwsche te vrijwaren van aanspraken van, of moeilijkheden met, derden welke uit een zodanige schade mocht voortvloeien. De directie van De Zeeuwsche wijst alle aansprakelijkheid af voor schade, verlies en/of diefstal van goederen van gebruikers.